Loading...
Background shapes

Hai Thang Portfolio

UI/UX - Product design

Hế lô anh em, mình là Hai Thắng. Hiện tại mình đang là UI/UX designer. Ngoài công việc làm thiết kế thì mình còn mê nhạc, mê đàn, mê vẽ và mê làm “màu”.

Xem mình làm trò trên mạng xã hội
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer